Mukti Kinani, Yulison Herry Chrisnanto, and Irma Santikarama. “ Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset Pada PT. Kraft Ultrajaya Indonesia”. Prosiding SISFOTEK, vol. 4, no. 1, Aug. 2020, pp. 236 -43, http://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/view/223.