ARIEF ICHWANI; FAHREZA BAHRAN; NIZIRWAN ANWAR; MUHAMAD BAHRUL ULUM; NINA NURHASANAH. Rancang Bangun Sistem Pickup Menggunakan Pendekatan Rapid Application Development (RAD). Prosiding SISFOTEK, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 239 - 245, 2021. Disponível em: https://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/view/293. Acesso em: 9 dec. 2021.